Misson Statement

child-865116_1920

Our Mission

Trondheim International Preschool’s mission is to run an international English speaking private preschool operating according to the International Baccalaureate Primary Years Programme, the Framework Plan, and Norwegian laws and regulations, as well as naturally related activities.The preschool strives to foster inquiring, knowledgable, and caring young individuals who help to create a better world. The children are motivated to become active and successful, globally-minded lifelong learners,with basic knowledge and skills that makes them especially well equipped to continue their educational journey at IB schools.

Vårt Mål

Trondheim International Preschool har som formål å drive en internasjonal engelskspråklig privat barnehage og dertil naturlig tilhørende aktiviteter. Barnehagen opererer i henhold til International Baccalaureate Primary Years Program, Barnehageloven, Rammeplanen, og øvrige Norske Lover og forskrifter.Barnehagen har et holistisk verdisyn som streber etter å fremme vitebegjærlige, kunnskapsrike og omsorgsfulle unge mennesker som bidrar til å skape en bedre verden. Barna motiveres til å bli aktive, suksessfulle, globalt tenkende og livslange lærende individer, som med sine grunnleggende kunnskaper og ferdigheter er spesielt godt rustet til å fortsette sin pedagogiske reise på IB-skoler.

kids-1093758_1920